Besøk oss på LinkedIn
ForsideDevoteam Fornebu Consulting › Mer enn jobb ›

Mer enn jobb

I Devoteam Fornebu Consulting er vi opptatt av at det er rom for et liv utenfor jobben. Vi tror at mange av de impulser og refleksjoner vi får gjennom våre interesser, våre hobbyer og våre opplevelser er med på å inspirere til ny læring og nye perspektiver, som også kan komme til anvendelse i jobbsammenheng. Summen av de enkeltes kompetanse, erfaringer og interesser – profesjonelt og privat – er det vi byr våre kunder på. Mye av det utenomprofesjonelle ønsker vi å dele med dere.

Noen av utenfor-arbeidstid-aktivitetene til våre medarbeidere er Devoteam Fornebu Consulting helt eller delvis involvert i. Annen gjøren og laden utenfor den profesjonelle arena er av mer privat karakter. Med stor respekt for å slippe litt inn, synes vi det er spennende å få lov til å se hele mennesket. Vi håper at dere også liker å bli kjent med oss på denne måten.

Les mer om våre engasjerte mennesker, vårt samarbeid med Utviklingsfondet, vår årlige vårsamling, og sist men ikke minst få med deg Johnnys hjørne!

Våre konsulenterKlikk på ønsket konsulent for presentasjon/kontaktinformasjon