Besøk oss på LinkedIn
ForsideOm Devoteam Fornebu ConsultingAkkreditert konsulentselskap › PRINCE2® Prosjektledelse ›

PRINCE2® Prosjektledelse

Devoteam Fornebu Consulting satser på PRINCE2® og er det konsulentselskapet som har flest sertifiserte konsulenter i Norge

PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) er en prosessbasert prosjektstyringsmetode som skal sikre effektive prosjekter. Metodikken og prinsippene bak er i ferd med å bli rådende standard internasjonalt. I Devoteam Fornebu Consulting er mer enn 80% av konsulentene sertifiserte PRINCE2 prosjektledere

Metoden er utviklet av britiske myndigheter. Rammeverket er fleksibelt og kan anvendes i de fleste prosjekter. Det er erfaringsbasert og bransjeuavhengig. PRINCE2 fokuserer på roller og prosesser (hva, hvem, når, hvordan) for prosjektgjennomføring. PRINCE2 bygger rundt viktige prinsipper som kan anvendes som veiledning i prosjektarbeidet.

Et eksempel på et slikt prinsipp er at prosjektet skal ta utgangspunkt i den forretningsmessige analysemetodikken ("business case") som styringsgrunnlag. Et annet prinsipp er behovet for å sikre tydelighet i forventede leveranser (produkter) fra et prosjekt. Med dette settes fokus i prosjektarbeidet på å gjennomgå fremdrift, status og evt. avvik i forhold til de forventede leveranser (tid, kost og kvalitet) og kunne forstå konsekvensene av disse på "business case" som grunnlag for overordnet styring.

Prosjektstyringselementene er adskilt fra utvikling av prosjektprodukter (leveransene). Dette betyr at metodikken kan anvendes i alle typer prosjekter, og rammeverket er fleksibelt og skalerbart. PRINCE2 forutsetter et kunde-leverandør forhold i alle prosjekter, enten det er interne og/eller eksterne leverandører/kunder.

Metodikken er basert på innhenting og sammenstilling av "best practice" innen prosjektstyring og inneholder i hovedtrekk:

Vil du vite mer? Kontakt Ingar Brauti som er registrert konsulent og spesialist på dette hos oss, eller se PPRINCE2® offisielle sider.

 

Våre konsulenterKlikk på ønsket konsulent for presentasjon/kontaktinformasjon