Besøk oss på LinkedIn
ForsideOm Devoteam Fornebu Consulting › Hvem vi er ›

Hvem vi er

Fornebu Consulting som leder og rådgiver

Fornebu Consulting AS er et norsk konsulentselskap i Devoteam-gruppen. Vår kjernevirksomhet er ledelse og rådgiving knyttet til virksomhetsforbedring i offentlig og privat sektor. Våre kunder bruker oss oftest til lederroller eller rådgiverroller knyttet til programledelse, prosjektledelse, endringsledelse og/eller linjeledelse. Med virksomhetsforbedring mener vi utvikling eller omstilling i skjæringspunktet mellom forretningsprosesser, organisasjon og IKT. En viktig fellesnevner for våre leveranser er fokus på gjennomføringsledelse.

Fornebu Consulting AS har siden 1998 jobbet tett med våre kunder for å skape ønskede og varige resultater, og har siden starten hatt en kontinuerlig organisk vekst både i antall rådgivere, omsetning, tjenestetilbud og kundeportefølje.  Omsetningen fordeler seg omtrent likt mellom segmentene offentlig forvaltning, offentlige og private virksomheter. Vi har rammeavtale med mange sentrale virksomheter i Norge.

Selskapet eies av det franske børsnoterte firmaet Devoteam Group, som også eier Devoteam AS. Sammen utgjør vi omlag 150 medarbeidere i Norge. 

Fornebu Consulting har som mål å være Norges fremste miljø innen virksomhetsforbedring gjennom å hjelpe våre kunder å identifisere og utføre tiltak for å forbedre og utvikle virksomheten. Dette oppnår vi gjennom å bruke selskapets samlede erfaring i et tett samarbeid med våre kunders organisasjon.

Fornebu Consulting opererer som en uavhengig rådgiver uten bindinger til andre produkt- og tjenesteleverandører. Vi er kjent for å tenke strategisk, og for praktisk gjennomføring av prosjekter.

Våre kjerneverdier

Våre kjerneverdier er en en viktig del av selskapets identitet og bærer av selskapskulturen. De preger oss i både ord og handling og ikke minst i relasjon til våre oppdragsgivere.

Pålitelige – fordi vi

Rause – fordi vi

Skapende - fordi vi

Akkreditert konsulentorganisasjon

Som innleide ledere og rådgivere til mange sentrale virksomheter i Norge, har vi prioritert å få våre meget erfarne konsulenter, metoder og rutiner kvalitetssikret. Fornebu Consulting er således en Accredited Consulting Organisation (ACO) av APM Group. APM Group utfører en omfattende evaluering av konsulenter og konsulentselskaper internasjonalt, for å kvalitetssikre kompetanse og organisasjoners integritet. Dette gjøres på vegne av AXELOS Limited (tidl. The Cabinet Office) i Storbritannia som forvalter et stort antall anerkjente åpne beste praksis standarder.

Vår akkreditering er i første rekke oppnådd gjennom en systematisk opplæring og bruk av PRINCE2® som rammeverk for prosjektledelse, evaluering av prosjekter og rådgivning om prosjektmetodikk. Les mer

Våre konsulenterKlikk på ønsket konsulent for presentasjon/kontaktinformasjon