Besøk oss på LinkedIn
Forside › Våre konsulenter ›

Henriette Thilert

Henriette Thilert

Henriette Thilert

Telefon: 958 71 758
Epost: Send epost

Henriette Thilert har gjennom mange år opparbeidet seg solid erfaring som leder og prosjektleder i mellomstore og store organisasjoner både innlands og i utlandet. Hun har betydelig erfaring med å lede prosjekter som fokuserer på løsninger innen forretningsutvikling og optimalisering av forretningsprosesser.

Hun er spesialist innen avanserte dataanalyseteknikker for å understøtte strategiske beslutninger og forbedret bruk av data. eksempelvis har hun jobbet med bruk av Big Data og håndtering av Master data for å få forbedret innsikt i kundereisen og prissetting. Videre har hun også bred kompetanse innen pris og konkurransestrategi. 

En av Henriettes styrker er å raskt sette seg inn i både forretningsmessige, organisatoriske og teknologiske problemstillinger, gjennom samtaler, intervjuer og workshop. Hun evner å forstå og koordinere ulike interesser i ulike deler av organisasjonene og kommuniserer godt med både ledelses- og tekniske ressurser. Hun er flink til å lage gode prosesser og rutiner, jobbe strukturert og evner å ha et strategisk overblikk over tiltak som bør iverksettes, i tillegg til å bygge og heve kompetansen internt i et team og egen organisasjon. Henriette er meget pliktoppfyllende og selvdreven, har stor gjennomføringevne i tillegg til at hun er tydelig i sin kommunikasjon.

Kompetanseområder

Prosjektledelse, Digitalisering, Analyse, Big data, Kunde-og tjenesteutvikling

Våre konsulenterKlikk på ønsket konsulent for presentasjon/kontaktinformasjon