Besøk oss på LinkedIn
Forside › Våre konsulenter ›

Vibeke Lund Aadland

Vibeke Lund Aadland

Vibeke Lund Aadland

Telefon: 928 97 486
Epost: Send epost

Vibeke Lund Aadland har bred og allsidig erfaring fra prosjektledelse og rådgivning i ulike bransjer i privat og offentlig sektor. Hun har solid kompetanse innen endringsledelse og omstilling, og har et sterkt engasjement for det å drive gode og effektive virksomhetsendringer med et helhetlig grep om forretning, organisasjon og omgivelser. Vibeke holder et tydelig fokus på foretningsmessige målsetninger gjennom alle faser av en endringsprosess, fra strategiutvikling til gjennomføring og oppfølging. Hun har erfaring med hvordan ulike typer endringer i ulike deler av en virksomhet bidrar til effektivisering, kvalitetsøkning, økt kundetilfredshet, vekst og økt lønnsomhet. 
Vibeke har også ledererfaring fra internasjonal konsulentvirksomhet, med både forretnings-/resultatledelse, personalledelse og fagledelse lokalt og internasjonalt.

Vibeke er dedikert og resultatrettet. Hun arbeider strukturert og metodisk, og tilstreber samtidig en fleksibel, dynamisk og brukersentrert angrepsmåte til endringsarbeidet. Hun er utpreget team- og samarbeidsorientert, og trives i tverrfaglige, resultatfokuserte team.

Sertifiseringer

Accenture ChangeTracking© Advisor/Practitioner accreditation, PRINCE2® Registered Practitioner, MSP® Registered Practitioner

Våre konsulenterKlikk på ønsket konsulent for presentasjon/kontaktinformasjon