Besøk oss på LinkedIn
Forside › Våre konsulenter ›

Andreas Aasen

Andreas Aasen

Andreas Aasen

Telefon: 915 88 403
Epost: Send epost

Andreas Sinding Aasen har lang konsulenterfaring som fasilitator, prosessleder, prosjektleder og rådgiver. Han har faglig bredde og dybde innenfor fagfeltene strategi, virksomhetsutvikling og styring.

De seneste årene har han spesielt jobbet med virksomhetsutvikling gjennom en prosessorientert tilnærming som også omfatter virksomhetsarkitektur. Han har praktisk erfaring fra å ledeforbedringsarbeid basert på teknikker fra blant annet Lean Six Sigma, verdistrømsanalyse, TOGAF, BPM og Balanced Scorecard. Andreas har levert prosjekter til både privat og offentlig sektor. Han har lang erfaring med endrings- og forbedringsprosjekter hvor utarbeidelse av business case og styring mot økonomiske resultater vektlegges.

Andreas er sertifisert fasilitator, han har ledet en rekke arbeidsmøter for kartlegging, analyse og design av prosesser, systemer og virksomheter. Dette arbeidet har også omfattet etablering av styringssystemer og strukturer for prosessforvaltning og virksomhetsstyring. Andreas leder Nettverk for Kontinuerlig Forbedring i regi av itSMF Østlandet.  
Han setter raskt prosjektet inn i en forretningsmessig kontekst hvor verdi for kunde er sentralt. Han har bakgrunn fra både forretning og IT og opptrer med troverdighet i begge miljøer.
Andreas har blant annet jobbet med strategi og forretningsutvikling i Telenor og med behovsanalyse og kravspesifikasjoner, blant annet som systemutvikler, i Alcatel Telecom.
Han er en analytisk og engasjert rådgiver som liker å drive gjennom endrings- og forbedringsprosjekter i tett samarbeid med kunden til de identifiserte gevinstmålene er realisert.

Kompetanseområder

Prosessforbedring, Endringsledelse, Innføring, Behovsanalyse, Tjenesteutvikling

Sertifiseringer

Lean Six Sigma Yellow belt, ITIL® Foundation v3, LOTS Strategi-fasilitator

Våre konsulenterKlikk på ønsket konsulent for presentasjon/kontaktinformasjon