Besøk oss på LinkedIn
Forside › Våre konsulenter ›

Sjur Huseby

Sjur Huseby

Sjur Huseby

Telefon: 932 13 780
Epost: Send epost

Sjur Huseby er utdannet innen informatikk, organisasjonsutvikling og økonomi, og har arbeidet i Devoteam siden 2001. Sjur har lang erfaring som linjeleder og konsulent, både i offentlige og private bedrifter, blant annet som IT-direktør i Statsbygg og leder og rådgiver i Devoteam. Han har hjulpet mange virksomheter med etablering av strategier i grensesnittet mellom IT og virksomhetens mål, med strategisk rådgivning, og operasjonalisering og gevinstrealisering av denne. Han benyttes ofte som endringsleder, og har lang erfaring som prosjekt-/programledelse i større prosjekter og programmer. Sjur har et ende-til-ende perspektiv på sitt arbeide.

Sjur har meget allsidig og god kompetanse innen styring av IT-funksjonen. Han arbeider mye med profesjonalisering og forretningsorientering av IT-funksjonen. Han har opparbeidet seg bred erfaring innen etablering av sourcingmodeller, organisering og ledelse av IT-funksjonen i et forretningsperspektiv.

Sjur har spisskompetanse på ledelse av målstyrte, kundeorienterte og effektive prosesser for kundehåndtering. Behovsavklaringer og utarbeidelse av kravspesifikasjoner av IT-tjenester på ulike områder har inngått i en rekke av oppdragene til Sjur. Han har solid erfaring i gjennomføring av anskaffelser og har selv ledet mange anskaffelsesprosesser.

Kompetanseområder

Prosjekt-, program- og prosessledelse, endringsledelse, gevinstrealisering, ledelse og organisering av IT-funksjonen. Anskaffelser, Kundeservice og kontaktsentre, Risiko- og sårbarhetsanalyser

Sertifiseringer

MSP® Registered Practitioner, PRINCE2® Registered Practitioner, ITIL® Service Strategy v3, ITIL® Foundation v3, ITIL® Foundation v2, Miljøfyrtårnkonsulent

Annet

Sjur har kundeansvar for flere av våre viktigste kunder, bl.a. i kraftbransjen og offentlig sektor.

Våre konsulenterKlikk på ønsket konsulent for presentasjon/kontaktinformasjon