Besøk oss på LinkedIn
ForsideVåre tjenester › Informasjonssikkerhet ›

Informasjonssikkerhet

   

Devoteam Fornebu Consulting har et meget sterkt fagmiljø innen informasjonssikkerhet hvor våre konsulenter har lang erfaring og høy kompetanse. Våre tjenester dekker de fleste aspekter innen informasjonssikkerhet 

Informasjonssikkerhet berører alle deler av virksomheten

Vi bistår våre kunder med å utvikle og innføre retningslinjer og styringssystemer for informasjonssikkerhet, inkludert virksomhetskontinuitet. Vi gjennomfører også revisjoner, personvern- og risiko-analyser, samt etablering av sikkerhetsarkitektur og valg av løsninger. Informasjonssikkerhet bør ikke sees på som et isolert fagfelt, snarere et viktig element som inngår i de aller fleste prosjekter, prosesser og løsninger.

I vår kompetanse ligger meget god kunnskap om gjeldende personvernlovgivning og kommende krav fra EU (GDPR) og hvilke krav dette stiller til sikringstiltak. Vår partner, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen, er fremst i Norge på Personvern og GDPR compliance. De bistår med analyser og kvalitetssikring av rutiner. Sammen med Advokatfirmaet Føyen Torkildsen har vi betydelig erfaring med bistand i forbindelse med myndighetskontroll for å ivareta bedriftens interesser og rettigheter.

 

Våre tjenester

Sikkerhetsstyring

 

Risikostyring
og analyse

Sikkerhetsarkitektur

Virksomhetskontinuitet

Metoder

Vi har etablert et omfattende metodeverk som først og fremst bygger på standardene i ISO/IEC 27000 serien, men vi baserer oss også på ISO/IEC 22301, COBIT og NIST SP 800. Metodene våre består av ulike verktøy med tilhørende maler og sjekklister for å sikre en helhetlig tilnærming innen informasjonssikkerhet basert på virksomhetens behov.  

   

Sertifiseringer

Våre konsulenter har mange anerkjente sertifiseringer: AMBCI, CISA®, CISM®, CISSP®, CRISC®, ISO27001 Lead Implementer, ISO27001 Lead Auditor, ITIL®, PRINCE2®, TOGAF®  
Vi har lang erfaring fra oppdrag hos kunder både innen offentlig forvaltning og fra private virksomheter.

 

Relaterte tjenester

Digitalisering Forretningssystemer Gjennomføringsledelse